Elfag – landsdekkende samarbeidspartner på Elektroinstallasjon

Sentral styring på innkjøp av elektrotjenester

Landsdekkende virksomheter trenger landsdekkende leverandører. Enten det handler om detaljistkjeder, bank, forsikring, oljeselskaper, industri eller offentlige institusjoner, gjelder den samme regelen: Mulighetene for å oppnå rasjonaliseringsgevinster øker hvis man samordner innkjøp av varer og tjenester.

Stordriftsfordeler på service, vedlikehold og utrykningstjenester

Ideen er enkel. I stedet for at din virksomhet kjøper inn elektrotjenester lokalt rundt om i landet, til ulike betingelser med hensyn til pris, kvalitet og leveringstid, samles innkjøpene i én felles avtale. Det gir deg full kontroll over kvalitet og kostnader, samtidig som du har muligheten til å hente ut nye rasjonaliseringsgevinster.

Elfag dekker hele Norge

Elfagkjeden består av 180 medlemsbedrifter med til sammen ca 4000 ansatte på omtrent 200 lokalsjoner i Norge. Ingen andre aktører i elektrobransjen kan vise til samme geografiske dekningsgrad. Det er derfor stor sannsynlighet for at en Elfag-installatør finnes på stedet eller i kort kjøreavstand fra der du har behov for elektrotjenester.

Elfag dekker alle arbeidsområder

En avtale med Elfag kan omfatte så vel nyinstallasjoner som forebyggende vedlikehold og hasteoppdrag. Siden så mange Elfag-installatører har kompetanse både innen svakstrøm og sterkstrøm, får du bare én samarbeidspartner å forholde deg til. Elfag dekker uansett behovet på alle områder innen elektro:

  • Sterkstrømsinstallasjoner, lys og varme
  • Telefonsentraler
  • Kablingssystem for tele, data og video
  • Alarmanlegg og adgangskontroll
  • Periodisk vedlikehold og ettersyn

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?